19.99 лв.

Алчността и страхът ли движат финансовите пазари? Оказва се, че човешкият ум е толкова усъвършенстван, а човешките емоции са толкова сложни, че емоциите на страха и алчността не описват достатъчно психологията, която въздейства на хората, когато вземат инвестиционни решения. Това е показано и доказано в множество научни изследвания в областта на поведенченските финанси, направени през последните 20 години. Освен това традиционната финансова и инвестиционна теория е недостатъчна за правилното разработване на инвестиционни стратегии и тяхното изпълнение. Проф. Джон Нофсингър е първият, който събира резултатите от над 100 научни изследвания върху поведението на хората при вземането на инвестиционни решения, и ги представя на широката публика в книгата си „Психология на инвестирането“. Важни научни факти на разбираем език – това е най-ценното на тази книга! В книгата „Психология на инвестирането“ накратко е представена теорията на поведенческите финанси, как тя допълва традиционната финансова теория и кои са основните психологически изкривявания и когнитивни грешки, които могат да доведат до финансови загуби. Също така са представени различни емоции и психологически изкривявания, които влияят на хората при вземането на инвестиционни решения – на тях са отделени 9 от общо единайсетте глави на книгата. Накрая проф. Нофсингър дава практически напътствия как да се избягват психологическите изкривявания, за да не се допускат грешки в процеса на инвестиране и да се ограничат финансовите загуби. Проф. Нофсингър съветва: „За да се справиш със собствените си психологически изкривявания, първо трябва да ги проучиш! След това идентифицирай тези черти на поведение и при други хора, защото това ще ти помогне да ги ограничиш в твоето поведение!“. Желаем Ви приятно четене!

От Автора

Добре дошли в света на инвестиционната психология!...

Виж повече!