Словото е дар, но се подарява чрез книга...

За нас

Ние издаваме ЦЕННИ КНИГИ. Това са книги, на чужди автори, които сме прочели и според нас ще бъдат полезни за българския читател. В бъдеще е възможно да издаваме книги и на български автори.

"Знаете ли как?" е въпросът, на който ЦЕННИТЕ КНИГИ отговарят. Книгите са предназначени за онези хора, които имат конкретен проблем и търсят работещо решение.

Желанието ни е чрез ЦЕННИТЕ КНИГИ да запълним необходимостта от знания в специфични области, за които все още няма достатъчно литература на български език. Ще попитате за областите, а те са: поведенчески икономика и финанси, предприемачество, коучинг и др.